Privacy

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt, beveiligd en vertrouwelijk behandeld. Surrenda Kuut is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leg ik uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Voor een Human Designconsult vraag ik om je geboortegegevens en daarmee maak ik je Human Designkaart. Deze gegevens blijven in mijn bestand, mits je me vraagt deze na het consult te verwijderen. De geluids- of video opname die ik maak van je consult, bewaar ik, mits jij me vraagt die te verwijderen.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Voor- en achternaam, geboortegegevens, telefoonnummer en e-mailadres

E-mail en nieuwsbrief

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of  een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Ik bied een nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden wil informeren over mijn diensten en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Website

Deze verklaring is van toepassing op www.hooptegeven.nl

Cookie statement

Dit statement beschrijft de cookies waarvan Surrenda Kuut gebruik maakt via de website www.hooptegeven.nl. Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Surrenda Kuut gebruik van Google Analytics. Via Google Analytics worden gegevens geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Surrenda Kuut verstrekt. Surrenda Kuut krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website of dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan Google Analytics deze informatie aan derden verstrekken.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan wijzigen.  Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24 mei 2018.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Je hebt recht op inzage van gegevens. Vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kunt je te allen tijde richten aan: surrenda@hooptegeven.nl.

Share This